Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session
Norsk klimastiftelse
UPCOMING
Blank-5
Starts Here in d, hrs, min, s
Går du samfunnsvitenskap, realfag, jus eller økonomi? Er du interessert i å skrive en master som kan bidra til det grønne skiftet?

Møt bedrifter som forteller hva de trenger svar på – her får du idéer til problemstillinger og tema som passer til ...
 • Thursday, August 26, 2021 · 8:30 AM CEST
  Energiomstillingen og stadig mer alvorlige konsekvenser av klimaendringer = økende finansiell klimarisiko. Begge deler kan påvirke verdiene av både selskaper og andre eiendeler – og dermed også vår felles store pengebinge: Oljefondet. I vinter sat...
 • Tuesday, June 22, 2021 · 8:30 AM CEST
  EU vurderer nå å få på plass et system med en karbontoll – eller en grenseavgift. Denne skal hindre at utslippsintensiv industri flytter ut av EU når prisen på å slippe ut CO2 gradvis øker internt i EU. En karbontoll kan også bidra til å finansier...
 • Wednesday, May 26, 2021 · 9:00 AM CEST
  Riving av bygg fører hvert år til store mengder avfall. Å bygge nytt kan føre til store utslipp av CO2 – både i produksjonen av de nye materialene og i bygg- og anleggsperioden. Kommuner og lokalt næringsliv setter hvert år opp mange nye bygninger...
 • Friday, May 21, 2021 · 8:30 AM CEST
  Hvordan kan energisektoren nå netto nullutslipp i løpet av knapt tre tiår? IEAs nye veikart er tema for #Klimafrokost og webinar fredag 21. mai klokken 08:30–10.

  18. mai legger det internasjonale energibyrået (IEA) fram det byrået omtaler som «v...
 • Wednesday, May 12, 2021 · 8:30 AM CEST
  12. mai kl. 08:30–10 inviterer Norsk klimastiftelse til #Klimafrokost der vi belyser hvordan EUs energiomstilling, EUs ambisjoner for biogass og prisfallet på megabatterier kan komme til å påvirke etterspørselen etter fossil gass.
 • Thursday, May 6, 2021 · 10:30 AM CEST
  Norsk klimastiftelse har nettopp etablert kontor i Trøndelag og nå gleder vi oss over å kunne invitere til åpent kunnskapsmøte og diskusjon med tema Klimaomstilling og Trøndelag. På arrangementet tar vi utgangspunkt i Klimaomstillingsutvalgets ana...
 • Wednesday, March 17, 2021 · 8:30 AM CET
  Stadig flere land setter seg mål om netto nullutslipp – i tråd med målene i Paris-avtalen. I EU har medlemslandene gjort netto nullutslipp innen 2050 til det overordnede målet for den grønne vekststrategien. Land som Storbritannia, Japan og Sør-Ko...
 • Wednesday, November 18, 2020 · 8:00 AM CET
  På #Klimafrokosten spør vi blant annet:

  • Hva kan vi vente oss av USA vedrørende klimapolitikk og energiomstilling innenlands nå når Joe Biden og Kamala Harris erstatter Donald Trump og Mike Pence?

  • Hva kan vi forve...
 • Wednesday, October 28, 2020 · 8:00 AM CET
  Solenergi har de siste årene opplevd et veldig prisfall som gjør energien konkurransedyktig uten subsidier i en rekke områder. Utstrakt utbygging av solenergi – i raskt tempo – er helt avgjørende om verden skal nå klimamålene. Et voksende marked i...
 • Tuesday, October 20, 2020 · 8:00 AM CEST
  Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for hundrevis av milliarder kroner. Det gjør staten, fylkene og kommunene til dominerende markedsaktører i Norge.

  En av sektorene hvor det offentlige bruker mest penger er bygg. I Norge er byg...
 • Thursday, October 15, 2020 · 9:00 AM CEST
  Du kan laste ned presentasjonene her: https://klimastiftelsen.no/video-og-presentasjoner-fra-webinar-om-klimarisiko-i-agder/

  Både klimaendringene...
 • Friday, September 4, 2020 · 8:00 AM CEST
  Stadig flere fond og enkeltinvestorer dropper aksjer i det fossile. Mange «brune og svarte» aksjer prises langt lavere enn inntjeningen skulle tilsi, mens «grønne» aksjer prises langt høyere. Hvilke vurderinger gjør investorene seg? Hvilke konsekv...