Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session
Norsk klimastiftelse
 • Thursday, September 29, 2022 · 9:00 AM CEST
  29. september kl. 09–10 inviterer vi til webinar om grønne og klimariktige investeringer i norske kommuner. Arrangementet er gratis.

  Hver dag fattes store og små investeringsbeslutninger i kommunene i hele landet. Mange viktige valg gjøres i forb...
 • Thursday, September 15, 2022 · 8:30 AM CEST
  Norges klimalov slår fast at norske utslipp skal kuttes med 90–95 prosent innen 2050, sammenliknet med 1990. De aller fleste utslippene av klimagasser må fjernes for godt innen 2050. Regjeringens Klimautvalget 2050 utreder nå hvilke vegvalg Norge ...
 • Friday, August 26, 2022 · 8:00 AM CEST
  De siste årene har interessen for grønn ammoniakk som drivstoff til sjøs økt voldsomt, både i Norge og mange andre steder i verden. På #Klimafrokost 26. august spør vi: Hvilken politikk trenger vi i Norge for å få fart på grønn ammoniakk som drivs...
 • Thursday, December 2, 2021 · 9:00 AM CET
  Potensialet for å spare strøm i kommunale og lokale bygg er stort. Hvordan gripe an et arbeid med å energieffektivisere? Hva er økonomien i slike prosjekter? Det er tema for et webinar i regi av KBN og Norsk klimastiftelse.

  Strømutgiftene har de ...
 • Thursday, November 25, 2021 · 9:00 AM CET
  Høye strømpriser og behovet for mer kraft gjør det enda mer aktuelt for mange kommuner å bidra til mer strømproduksjon. Det er tema for et webinar 25. november. Meld deg på i dag!

  Høstens kraftige økning i strømprisen koster dyrt for den enkelte...
 • Tuesday, October 12, 2021 · 6:00 PM CEST
  Går du samfunnsvitenskap, realfag, jus eller økonomi? Er du interessert i å skrive en master som kan bidra til det grønne skiftet?

  Møt bedrifter som forteller hva de trenger svar på – her får du idéer til problemstillinger og tema som passer til ...
 • Thursday, August 26, 2021 · 8:30 AM CEST
  Energiomstillingen og stadig mer alvorlige konsekvenser av klimaendringer = økende finansiell klimarisiko. Begge deler kan påvirke verdiene av både selskaper og andre eiendeler – og dermed også vår felles store pengebinge: Oljefondet. I vinter sat...
 • Tuesday, June 22, 2021 · 8:30 AM CEST
  EU vurderer nå å få på plass et system med en karbontoll – eller en grenseavgift. Denne skal hindre at utslippsintensiv industri flytter ut av EU når prisen på å slippe ut CO2 gradvis øker internt i EU. En karbontoll kan også bidra til å finansier...
 • Wednesday, May 26, 2021 · 9:00 AM CEST
  Riving av bygg fører hvert år til store mengder avfall. Å bygge nytt kan føre til store utslipp av CO2 – både i produksjonen av de nye materialene og i bygg- og anleggsperioden. Kommuner og lokalt næringsliv setter hvert år opp mange nye bygninger...
 • Friday, May 21, 2021 · 8:30 AM CEST
  Hvordan kan energisektoren nå netto nullutslipp i løpet av knapt tre tiår? IEAs nye veikart er tema for #Klimafrokost og webinar fredag 21. mai klokken 08:30–10.

  18. mai legger det internasjonale energibyrået (IEA) fram det byrået omtaler som «v...
 • Wednesday, May 12, 2021 · 8:30 AM CEST
  12. mai kl. 08:30–10 inviterer Norsk klimastiftelse til #Klimafrokost der vi belyser hvordan EUs energiomstilling, EUs ambisjoner for biogass og prisfallet på megabatterier kan komme til å påvirke etterspørselen etter fossil gass.
 • Thursday, May 6, 2021 · 10:30 AM CEST
  Norsk klimastiftelse har nettopp etablert kontor i Trøndelag og nå gleder vi oss over å kunne invitere til åpent kunnskapsmøte og diskusjon med tema Klimaomstilling og Trøndelag. På arrangementet tar vi utgangspunkt i Klimaomstillingsutvalgets ana...
Past
 • Wednesday, September 28, 2022 · 3:05 PM CEST
  29. september kl. 09–10 inviterer vi til webinar om grønne og klimariktige investeringer i norske kommuner. Arrangementet er gratis.

  Hver dag fattes store og små investeringsbeslutninger i kommunene i hele landet. Mange viktige valg gjøres i forb...
Norges grønne tankesmie.
YOUR HOSTS