WEBINAR DETALJER
 • Om
  De siste årene har interessen for grønn ammoniakk som drivstoff til sjøs økt voldsomt, både i Norge og mange andre steder i verden. På #Klimafrokost 26. august spør vi: Hvilken politikk trenger vi i Norge for å få fart på grønn ammoniakk som drivstoff i sjøtransporten? Hvilke lovende ammoniakk-prosjekter er på gang – i Norge og verden – når det gjelder teknologiutvikling for ammoniakk som drivstoff og produksjon av ammoniakk? Hva er potensial for norsk verdiskaping knyttet til grønn ammoniakk? Og: Hvordan arbeider Norge, EU og Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO for å fase inn utslippsfrie skip i internasjonal skipsfart? Hvilken plass har grønn ammoniakk der?

  Det er viktig at du krysser av om du skal delta fysisk eller følge med digitalt. Du kan melde deg på her.

  Vi setter av tid til samtale med publikum.

  Vi oppdaterer programmet fortløpende.

  Tusen takk til Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost!
 • Agenda
  • Hvor langt har vi kommet i utviklingen av grønn ammoniakk som drivstoff for skipsfarten? Hvilken politikk kan få fart på grønn ammoniakk som klimaløsning for internasjonal skipsfart? Hvordan kan næringene og myndighetene samarbeide om å skape etterspørsel og marked før grønn ammoniakk? Innledning ved Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.
  • Pilotprosjekter for grønn ammoniakk i Grønt Skipsfartsprogram: Sikkerhet, global skipsfart, passasjerskip, havtråler, bulkskip, stortank og offentlige anskaffelser. Ved Narve Mjøs, direktør for Grønt Skipsfartsprogram og visepresident i DNV.
  • Derfor investerer vi i grønn ammoniakk og bunkringsbøyer for ammoniakk til maritim sektor. Ved Magnus Ankarstrand, leder for YARAs prosjekter for grønn ammoniakk og styreleder i Yara Clean Ammonia Norge AS.
  • Grønn ammoniakk som klimaløsning for nærskipsfarten i samarbeid med store vareeiere – integrerte med bunkringsterminaler. Med Karl Arthur Bræin, kommersiell direktør i Amon Maritime, Viridis Bulk Carriers og Azane Fuel Solutions.
  • Grieg Maritime Group og finske Wärtsilä samarbeider om det Pilot-E-støttede prosjektet MS Green Ammonia – og planlegger å sjøsette et spesialskip for transport av grønn ammoniakk fra Berlevåg. Utfordringer og status. Ved Vidar Lundberg, utviklingsleder i Grieg Maritime Group.
  • Slik vil vi produsere grønn ammoniakk og grønt hydrogen i Finnmark – ved hjelp av flytende installasjoner kjent fra petroleumsnæringen. Med Ove Tideman Rylandsholm, Head of Marine Operations i H2Carrrier
  • Hvordan kan myndighetene legge til rette grønn ammoniakk og andre nullutslipps drivstoff ved en kombinasjon av krav, avgifter og incentiver? Med blant andre Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant for Høyre og Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV.
  • Klimaambisjonene for internasjonal skipsfart – hvor langt er vi kommet og hva skjer framover? Ved Sveinung Oftedal, fagdirektør i Klima- og miljødepartementet og Norges representant i IMO-forhandlingene.
 • Pris
  Gratis
 • Språk
  norsk
 • ÅPEN FOR
  Alle
 • Lyd over telefon tilgjengelig
  bare lytt
  Ikke tilgjengelig
ARRANGERT AV
DELTA (102)