WEBINAR SLUTT
WEBINAR DETALJER
 • Om
  12. mai kl. 08:30–10 inviterer Norsk klimastiftelse til #Klimafrokost der vi belyser hvordan EUs energiomstilling, EUs ambisjoner for biogass og prisfallet på megabatterier kan komme til å påvirke etterspørselen etter fossil gass.
 • Agenda
  • Tyskland er Norges største gasskunde. Hvordan vil Tysklands planer om å redusere utslippene kunne påvirke deres behov for å importere fossil gass til kraftsektoren, industri og oppvarming? Innlegg v/ Marie Byskov Lindberg, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.
  • En av Norges andre store gasskunder er Storbritannia, som planlegger å fase inn mer fornybart og kjernekraft for å nå egne klimamål. Hvordan kan dette påvirke etterspørselen etter norsk gass? Innlegg v/ Tor Håkon Jackson Inderberg, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.
  • Prisen på batterier faller hurtig. Hvilken rolle kan batterier spille i kraftsystem framover? Innlegg v/ Magnus Korpås, forsker på anvendelser av energilagring i energisystemet, NTNU.
  • Hvordan vil EUs planer om å øke egen produksjon av biogass påvirke etterspørselen etter norsk gass? Innlegg v/ Karen Sund, fagansvarlig, Biogass Oslofjord.
  • Hvilken rolle kan «blå» hydrogen med karbonfangst og -lagring realistisk tenkes å spille i EU? Intervju med Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima.
  • I samtalepanelet deltar blant andre Erik Martiniussen, forfatter og journalist i Teknisk Ukeblad og Mani Hussaini, stortingskandidat for Arbeiderpartiet. Møteleder er Anne Jortveit, prosjektleder for #Klimafrokost og nestleder i Norsk klimastiftelse.
 • Pris
  Gratis
 • Språk
  norsk
 • ÅPEN FOR
  Alle
 • Lyd over telefon tilgjengelig
  bare lytt
  Ikke tilgjengelig
PRESENTASJONSHOLDERE
ARRANGERT AV
DELTA (264)