WEBINAR SLUTT
WEBINAR DETALJER
 • Om
  Potensialet for å spare strøm i kommunale og lokale bygg er stort. Hvordan gripe an et arbeid med å energieffektivisere? Hva er økonomien i slike prosjekter? Det er tema for et webinar i regi av KBN og Norsk klimastiftelse.

  Strømutgiftene har de siste månedene blitt svært høye for mange kommuner, lokalt næringsliv og innbyggere. I tillegg vet vi at vi i Norge må både må produsere og spare mye mer fornybar kraft når transportsektoren elektrifiseres, øvrige CO2-utslipp skal kuttes og ny industri skal etableres. Nye utredninger viser at det er stort potensiale for strømsparing lokalt. Hvilke tiltak kan kommunene og lokalt næringsliv gjennomføre for å effektivisere strømforbruket og redusere regninga? Hvilke erfaringer og råd har kommuner som allerede lykkes med energieffektivisering? Hvilke mulige støtteordninger finnes? Det er tema for dette webinaret i regi av KBN og Norsk klimastiftelse.
 • Agenda
  • Velkommen!
  • Stort potensiale for energieffektivisering i bygg. Innlegg v/ Ingrid Helene Magnussen, senioringeniør i NVE og redaktør for rapporten «Kostnader for energieffektivisering i bygg», utarbeidet av Multiconsult for NVE (2021)
  • Energitjenester, energibruk og effektbruk i bygg. Hva forhindrer energieffektivisering og hva kan gjøres for å ta ut potensialet for effektivisering og sparing? Innlegg v/ Synne Krekling Lien, sivilingeniør og forsker ved SINTEF Community, avdeling Bygninger og installasjoner og medforfatter av rapporten «Potensial- og barrierestudie Energitjenester i næringsbygg» utarbeidet for ENOVA av SINTEF (2020).
  • Begynn med en klimaplan! Slik har vi gått systematisk til verks og spart energi og kuttet strømregningen i Bodø kommune. Innlegg v/ Ole Arne Torvik, energirådgiver og (tidligere) leder for teknisk drift (Forvalting, drift og vedlikehold - FDVU).
  • Kan prosjekter som sparer strøm gi mulighet for grønne lån? Samtale
 • Pris
  Gratis
 • Språk
  norsk
 • ÅPEN FOR
  Alle
 • Lyd over telefon tilgjengelig
  bare lytt
  Ikke tilgjengelig
PRESENTASJONSHOLDERE
ARRANGERT AV
DELTA (118)