WEBINAR SLUTT
WEBINAR DETALJER
 • Om
  EU vurderer nå å få på plass et system med en karbontoll – eller en grenseavgift. Denne skal hindre at utslippsintensiv industri flytter ut av EU når prisen på å slippe ut CO2 gradvis øker internt i EU. En karbontoll kan også bidra til å finansiere deler av energiomstillingen. Forslaget møter både motbør og applaus. EUs karbontoll som klimapolitisk virkemiddel er tema når vi inviterer til #Klimafrokost 22. juni klokken 08:30–10:15.

  Vi setter av god tid til spørsmål som kan skrives inn i chatten underveis.

  Møteleder er Anne Jortveit, prosjektleder for #Klimafrokost og nestleder i Norsk klimastiftelse.

  Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost.
 • Agenda
  • EUs mulige karbontoll: hva går ideen ut på og hvem former den? v/ Jørgen Wettestad, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.
  • Hvilke virkninger kan vi vente av de ulike måtene å utforme karbontollen på? Kan vi løse utfordringen med karbonlekkasje med andre innretninger? v/ Knut Einar Rosendahl, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
  • Hva er forholdet mellom EUs karbontoll og en klimaklubb? v/ Indra Øverland, forsker ved NUPI.
  • Hvordan kan en mulig karbontoll i EU påvirke kvoteprisen? v/ Ingvild Sørhus, Lead EU Carbon Analyst hos Refinitiv.
  • Samtale med blant andre Rønnaug Sægrov Mysterud, Vice President, Head of EU Affairs – Norsk Hydro, Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre og leder i Europabevegelsen.
 • Pris
  Gratis
 • Språk
  norsk
 • ÅPEN FOR
  Alle
 • Lyd over telefon tilgjengelig
  bare lytt
  Ikke tilgjengelig
ARRANGERT AV
DELTA (269)