WEBINAR SLUTT
WEBINAR DETALJER
 • Når
 • Om
  29. september kl. 09–10 inviterer vi til webinar om grønne og klimariktige investeringer i norske kommuner. Arrangementet er gratis.

  Hver dag fattes store og små investeringsbeslutninger i kommunene i hele landet. Mange viktige valg gjøres i forbindelse med innkjøp og anskaffelser, investeringer i vedlikehold, rehabilitering og nybygging. I tillegg kommer planarbeid og arealforvaltning. Mange kommuner tar også en viktig rolle i å legge til rette for næringsutvikling. Noen kommuner har også velfylte fond. Til sammen forvalter norske kommuner og fylkeskommuner store verdier.

  De neste tiårene skal Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. I tillegg må vi utvikle lokalsamfunnene på en måte som står seg i møte med konsekvensene av klimaendringene – som for eksempel større fare for styrtregn, flom, skred og tørke. Hvilken kunnskap trengs for å sikre at alle disse finansielle beslutningene baseres på troverdige kriterier for hva som er bærekraftige aktiviteter? Hvordan kan kommunens finansielle midler brukes mer presis og målrettet i arbeidet for et grønt skifte? Hva må kommunene vite for å unngå feilinvesteringer og minske den lokale klimarisikoen?

  Det er tema for den nye rapporten Grønn offentlig finans- en kunnskapspakke, som er utarbeidet i et samarbeid mellom Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Kunnskapspakken er særlig beregnet på ansatte og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner og på næringsliv som leverer tjenester til disse. Innholdet og anbefalingene i rapporten legges fram på dette webinaret.

  Innledere og deltagere i samtalepanelet er blant andre: Stig Jarstein, seniorrådgiver i Multiconsult, Mari Roald Bern, klimakoordinator Trøndelag fylkeskommune, Olaf Løberg, finansdirektør i Trondheim kommune og Miriam Bugge Anderssen, rådgiver klima og grønn finans i KBN Den norske stats kommunalbank. Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse, leder webinaret.

  Webinaret er et samarbeid mellom Norsk klimastiftelse, KBN Den norske stats kommunalbank, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.
  Hjertelig velkommen til kunnskapspåfyll!
 • Varighet
  1 time
 • Pris
  Gratis
 • Språk
  norsk
 • ÅPEN FOR
  Alle
 • Lyd over telefon tilgjengelig
  bare lytt
  Ikke tilgjengelig
ARRANGERT AV
DELTA (6)