WEBINAR SLUTT
WEBINAR DETALJER
 • Om
  Høye strømpriser og behovet for mer kraft gjør det enda mer aktuelt for mange kommuner å bidra til mer strømproduksjon. Det er tema for et webinar 25. november. Meld deg på i dag!

  Høstens kraftige økning i strømprisen koster dyrt for den enkelte kommune, lokalt næringsliv og innbyggere. På grunn av energiomstillingen må vi i årene som kommer forvente større svingninger i strømprisene. Dessuten: Når fossil energi skal fases ut og samfunnet elektrifiseres trengs stadig mer fornybar kraft. Hvilken rolle kan norske kommuner spille i arbeidet med å få på plass mer energi på en skånsom måte? Kan kommuner og lokalt næringsliv bidra med strøm- og varmeproduksjon i form av solceller, solfangere, fjernvarme, bergvarme eller sjøvarme? Hvordan kan vi sikre at dette blir lønnsomme investeringer som bidrar til at Norge når klimamålene? I hvilken grad kan slike investeringer også bidra til lavere strømregning for kommuner og lokalt næringsliv?
  Disse spørsmålene er tema for det første av to webinarer om energiproduksjon- og effektivisering i regi av KBN – Den norske stats kommunalbank og Norsk klimastiftelse.
 • Agenda
  • Solenergi, varmepumper og ENØK – hvordan få ulike teknologier til å spille på lag? Hvilke muligheter har kommuner og lokalt næringsliv til å bidra med ny, lokal strømproduksjon? Hvilke kostnader er knyttet til investering og drift, hva kan spares på utgifter til strøm? Innledning ved Bjørn Thorud, seniorrådgiver i Multiconsult.
  • Stjørdal kommune er godt i gang med byggingen av 76 nye omsorgsplasser tilpasset personer med demens, inkludert et servicebygg. Byggene er energieffektive og inkluderer brønnpark og solcelleanlegg som bidrar til produksjon av fornybar energi. Hva ligger til grunn for avgjørelsen om å produsere energi i tilknytning til byggene? Hvordan ser økonomien i et slikt prosjekt ut og hva er erfaringen så langt i prosessen? Samtale med Jan Torstein Ovidth, ingeniør i Prosjektavdeling Eiendom i Stjørdal kommune.
  • Hvordan kan politikken bidra for å legge til rette for mer lokal energiproduksjon? Samtale med Gro Anita Mykjåland, medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget og tidligere ordfører i Iveland (SP) og Ola Elvestuen, Energi- og miljøkomiteen på Stortinget og tidligere bystyremedlem i Oslo (V).
  • Kan slike investeringer kvalifisere til rimeligere såkalte grønne lån? Med Anne Jenny Dvergsdal, senior kundeansvarlig i KBN.
 • Pris
  Gratis
 • Språk
  norsk
 • ÅPEN FOR
  Alle
 • Lyd over telefon tilgjengelig
  bare lytt
  Ikke tilgjengelig
PRESENTASJONSHOLDERE
ARRANGERT AV
DELTA (135)