Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session
Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych
IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata.
Wymiar polityczno-prawny.
25-26 listopada 2021
Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych we współpracy z Politechniką Rzeszowską