Sesja tematyczna I

WEBINAR ENDED
Sesja tematyczna I
Abstrakty | Abstracts:
https://konferencja-zwbws.pl/abstracts-2nd-day/
 • Organizacja i funkcjonowanie prokuratury w aspekcie bezpieczeństwa państwa.
 • Mediacja w sprawach karnych a praktyka policyjna.
 • Zadania organów ścigania w zwalczaniu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu.
 • Reglamentacja obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi jako element bezpieczeństwa.
 • Kryptowaluty w prokuratorskiej praktyce zwalczania cyberprzestępczości.
 • Społeczne aspekty przeciwdziałania zagrożeniom cywilizacyjnym.
 • Uniwersytet 2.0 w kontekście bezpieczeństwa prawnoorganizacyjnego. Wybrane zagadnienia prawno organizacyjne.
 • Prawno-instytucjonalne aspekty bezpieczeństwa pracy zdalnej.
 • Udział podmiotów ochrony przeciwpożarowej w zwalczaniu zagrożeń cywilizacyjnych
 • D
  Dr Andrzej Kiełtyka PRz
  Organizacja i funkcjonowanie prokuratury w aspekcie bezpieczeństwa państwa.
 • D
  Dr Bogusław Olewiński PRz
  Zadania organów ścigania w zwalczaniu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu.
 • D
  Dr Bolesław Kurzępa PRz
  Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych jako element bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • M
  Mgr Dariusz Rałowski, PSP Rzeszów
 • D
  Dr Marzena Świstak UMCS
  Uniwersytet 2.0 w kontekście bezpieczeństwa prawnoorganizacyjnego. Wybrane zagadnienia prawno organizacyjne.
 • D
  Dr Dagmara Florek-Klęsk PRZ
  Prawno-instytucjonalne aspekty bezpieczeństwa pracy zdalnej.
 • M
  Mgr Dariusz Rałowski, PSP Rzeszów
  Udział podmiotów ochrony przeciwpożarowej w zwalczaniu zagrożeń cywilizacyjnych
 • D
  Dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz
  Moderator
  Mediacja w sprawach karnych a praktyka policyjna.