Sesja tematyczna III

WEBINAR ENDED
Sesja tematyczna III
Abstrakty | Abstracts:
https://konferencja-zwbws.pl/abstracts-2nd-day/
 • Zagrożenia i wyzwania dla obszaru militarnego cyberbezpieczeństwa państwa – wybrane problemy.
 • Zagrożenia militarne systemu obronnego.
 • Europejska Agencja Obronności a system obronny państwa.
 • Defense expenditures in the member states of the European Union.
 • Zarządzanie kryzysowe jako element systemu obronnego państwa.
 • Ocena jakości obowiązujących regulacji prawnych dot. użycia i wykorzystania broni palnej przez policjantów na przykładzie wybranych państw.
 • Szkolenie wojskowe studentów jako element systemu obronnego państwa na przykładzie programu Legii Akademickiej.
 • Polityka Cyberbezpieczeństwa Polski – uwarunkowania prawne
 • D
  Dr hab. inż Maciej Marczyk, prof. ASzWoj
  Zagrożenia i wyzwania dla obszaru militarnego cyberbezpieczeństwa państwa – wybrane problemy.
 • P
  Prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo PWSZ w Kaliszu
  Zagrożenia militarne systemu obronnego.
 • P
  Prof. dr hab. inż. Jan Posobiec PWSZ w Kaliszu
  Europejska Agencja Obronności a system obronny państwa.
 • P
  Prof. Pavel Necas Uniwersytet w Brańskiej Bystrzycy
  Defense expenditures in the member states of the European Union.
 • D
  Dr inż. Marek Barć PRz
  Zarządzanie kryzysowe jako element systemu obronnego państwa.
 • D
  Dr Ryszard Jakubowski Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie
  Ocena jakości obowiązujących regulacji prawnych dot. użycia i wykorzystania broni palnej przez policjantów na przykładzie wybranych państw.
 • D
  Dr inż. Wiesław Lewicki PRz
  Szkolenie wojskowe studentów jako element systemu obronnego państwa na przykładzie programu Legii Akademickiej.
 • K
  Kinga Feret
  Polityka Cyberbezpieczeństwa Polski – uwarunkowania prawne
 • D
  Dr płk Jarosław Mokrzycki
  Moderator