Sesja tematyczna III

WEBINAR ENDED
Sesja tematyczna III
Abstrakty | Abstracts:
https://konferencja-zwbws.pl/abstracts-2nd-day/
 • Energy Security and Possible Effects of Digitalization.
 • Nord Stream 2. Kolejne etapy rozwoju projektu - wymiar prawny.
 • Ekonomiczno-ekologiczne wykorzystanie biowęgla w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.
 • Zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego w postaci nieodpowiedniego postępowania z odpadami – aspekty prawnokarne.
 • Długotrwałe, wielkoobszarowe awarie elektroenergetyczne (blackout) jako wyzwanie dla zarządzania kryzysowego.
 • Odnawialne źródła energii w zrównoważonym rozwoju województw Polski – stan obecny i perspektywa zmian.
 • Dyplomacja klimatyczna jako instrument stosunków bezpieczeństwa w XXI w.
 • C
  Cihad Terzioglu Ph.D., Istanbul Commerce University
  Energy Security and Possible Effects of Digitalization.
 • D
  Dr inż. Sławomir Gromadzki PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  Stream 2. Kolejne etapy rozwoju projektu - wymiar prawny.
 • D
  Dr inż. Bogdan Saletnik UR
  Ekonomiczno-ekologiczne wykorzystanie biowęgla w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.
 • M
  Dr Małgorzta Trybus UR
  Zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego w postaci nieodpowiedniego postępowania z odpadami – aspekty prawnokarne.
 • D
  Dr Krzysztof Michalski PRz
  Długotrwałe, wielkoobszarowe awarie elektroenergetyczne (blackout) jako wyzwanie dla zarządzania kryzysowego.
 • D
  Dr Agata Surówka PRz
  Odnawialne źródła energii w zrównoważonym rozwoju województw Polski – stan obecny i perspektywa zmian.
 • D
  Dr hab. Mariusz Ruszel prof. PRz
  Moderator
  Dyplomacja klimatyczna jako instrument stosunków bezpieczeństwa w XXI w.