Sesja tematyczna II

WEBINAR ENDED
Sesja tematyczna II
Abstrakty | Abstracts:
https://konferencja-zwbws.pl/abstracts-2nd-day/
 • Parliamentary system in Ukraine - changes in the 21st century.
 • Polish-Ukrainian relations in the 21st century.
 • Polish education in Ukraine.
 • Rola mediów i środków masowego przekazu w polityce bezpieczeństwa Ukrainy.
 • The relationship between habermas's philosophy of social sciences and human security.
 • Między tradycjonalizmem, a modernizacją. Kultura strategiczna Arabii Saudyjskiej.
 • Rekolonizacja Afryki w białych rękawiczkach.
 • The idea of the "Russian world" and its threats to the international order.
 • Threats to the security policy of Central and Eastern Europe in the 21st century, with particular emphasis on the withdrawal of the USA from the hegemonic position in Europe.
 • The Jurisdiction of the European Court of Justice Within the Framework of EU Common Foreign Security Policy.
 • D
  Dr hab. Mykola Buchyn, Politechnika Lwowska
  Parliamentary system in Ukraine - changes in the 21st century.
 • D
  Dr Aleksander Giedroyc Dom Polonii Na Wschodzie
  Polish-Ukrainian relations in the 21st century.
 • J
  Julia Bojko, Kulturalno Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego
  Polish education in Ukraine.
 • K
  Konstanty Czawaga, Nowy Kurier Galicyjski
  Rola mediów i środków masowego przekazu w polityce bezpieczeństwa Ukrainy.
 • H
  Halit Ahmet Kahraman Istanbul Commerce University
  Res. Asst.
  The relationship between habermas's philosophy of social sciences and human security.
 • D
  Dr Tomasz Wójtowicz UP w Krakowie
  Między tradycjonalizmem, a modernizacją. Kultura strategiczna Arabii Saudyjskiej.
 • D
  Dr hab. Jewhen Sinkewycz
  The idea of the "Russian world" and its threats to the international order.
 • M
  Mgr Adam Kuź, UKW w Bydgoszczy
  Threats to the security policy of Central and Eastern Europe in the 21st century, with particular emphasis on the withdrawal of the USA from the hegemonic position in Europe.
 • A
  Ayşe Sırma Gürol, LL.M Cand. Marmara University Institute of EU Studies
  The Jurisdiction of the European Court of Justice Within the Framework of EU Common Foreign Security Policy.
 • D
  Dr Piotr Wilczyński
  Moderator
  Rekolonizacja Afryki w białych rękawiczkach.