Sesja tematyczna II

WEBINARIUM SKOŃCZONE
Sesja tematyczna II
Abstrakty | Abstracts:
https://konferencja-zwbws.pl/abstracts-2nd-day/
 • Bezpieczeństwo państwa w kontekście masowej migracji.
 • Ochrona granicy państwowej przed jej przekroczeniem w sposób niezgodny z prawem.
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe Polski w obliczu migracji zarobkowej w XXI wieku - wymiar prawny i społeczny.
 • Współpraca transgraniczna a bezpieczeństwo na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Wymiar instytucjonalno-prawny.
 • Przestępczość transgraniczna celna jako zagrożenie dla współczesnego świata.
 • Wpływ covid-19 na przekraczanie granic - wybrane problemy prawne i praktyczne.
 • D
  Dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
  Bezpieczeństwo państwa w kontekście masowej migracji.
 • B
  Dr Beata Gocko, PWSW
  Ochrona granicy państwowej przed jej przekroczeniem w sposób niezgodny z prawem.
 • D
  Dr Małgorzata Kuźbida PWSW w Przemyślu
  Bezpieczeństwo międzynarodowe Polski w obliczu migracji zarobkowej w XXI wieku - wymiar prawny i społeczny.
 • D
  Dr Agnieszka Pieniążek PWSW w Przemyślu
  Współpraca transgraniczna a bezpieczeństwo na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Wymiar instytucjonalno-prawny.
 • D
  Dr Małgorzata Chackiewicz, AszWoj
  Przestępczość transgraniczna celna jako zagrożenie dla współczesnego świata.
 • D
  Dr Anna Szachoń-Pszenny KUL
  Wpływ covid-19 na przekraczanie granic - wybrane problemy prawne i praktyczne.
 • M
  Dr Paweł Trefler, Prof. PWSW
  Moderator