Sesja tematyczna II

WEBINAR ENDED
Sesja tematyczna II
Abstrakty | Abstracts:
https://konferencja-zwbws.pl/abstracts-2nd-day/
 • Megatrendy w zarządzaniu w aspekcie rynków surowcowych.
 • Zarządzanie mikrofirmą w czasach epidemii – pandemia 2020/2021.
 • Wyłudzenie odszkodowania w kontekście obrotu gospodarczego.
 • Pandemia COVID-19 jako wyzwanie systemowe w kontekście zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie.
 • Transport drogowy jako element infrastruktury krytycznej w dobie pandemii COVID-19.
 • Fałszowanie i usuwanie oznaczeń produktów (znaku CE) jako zagrożenie dla wiarygodności obrotu gospodarczego i bezpieczeństwa konsumentów w ujęciu międzynarodowym.
 • Ochrona zdrowia publicznego w działaniach administracji publicznej.
 • D
  Dr Tomasz Heryszek UŚ w Katowicach
  Megatrendy w zarządzaniu w aspekcie rynków surowcowych.
 • D
  Dr Joanna Nowicka PWSZ w Wałbrzychu
  Zarządzanie mikrofirmą w czasach epidemii – pandemia 2020/2021.
 • D
  Dr Dorota Kamuda, PRz
  Wyłudzenie odszkodowania w kontekście obrotu gospodarczego.
 • M
  Dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz Prz
  Pandemia COVID-19 jako wyzwanie systemowe w kontekście zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie.
 • D
  Dr inż. Paulina Bełch PRz
  Transport drogowy jako element infrastruktury krytycznej w dobie pandemii COVID-19.
 • D
  Dr hab. Agnieszka Żywicka UJK w Kielcach
  Fałszowanie i usuwanie oznaczeń produktów (znaku CE) jako zagrożenie dla wiarygodności obrotu gospodarczego i bezpieczeństwa konsumentów w ujęciu międzynarodowym.
 • D
  dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz
  Moderator
  Ochrona zdrowia publicznego w działaniach administracji publicznej.