Sesja tematyczna I

WEBINARIUM SKOŃCZONE
Sesja tematyczna I
Abstrakty | Abstracts:
https://konferencja-zwbws.pl/abstracts-2nd-day/
  • Urbex - perspektywa prawno karna.
  • Sposoby samodzielnego zapewnienia bezpieczeństwa danych i informacji przez użytkowników sieci globalnej.
  • Rola służb specjalnych w ochronie cyberprzestrzeni na przykładzie Polski i Republiki Czeskiej - uwarunkowania prawne i polityczne.
  • Germany's foreign and security policy toward Russia: perspectives of Europeanization.
  • Wykrywalność przemytu pojazdów przez Straż Graniczną na podkarpackim odcinku granicy polsko-ukraińskiej w latach 2014-2020.
  • D
    Dr Zuzanna Gądzik, dr Damian Szeleszczuk KUL
    Urbex- perspektywa prawno karna.
  • D
    Dr inż. Igor Protasowicki WSB w Warszawie
    Sposoby samodzielnego zapewnienia bezpieczeństwa danych i informacji przez użytkowników sieci globalnej.
  • W
    Witold Graca UO
    Rola służb specjalnych w ochronie cyberprzestrzeni na przykładzie Polski i Republiki Czeskiej- uwarunkowania prawne i polityczne.
  • V
    Mgr Viktor Savinok UMCS
    Germany's foreign and security policy toward Russia: perspectives of Europeanization.
  • D
    Dr hab. Marek Delong PRz
    Moderator
    Wykrywalność przemytu pojazdów przez Straż Graniczną na podkarpackim odcinku granicy polsko-ukraińskiej w latach 2014-2020.