Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session
Ljung & Sjöberg
 • Thursday, April 18, 2024 · 9:00 AM CEST
  Ljung & Sjöberg har bjudit in professor emeritus Olof Beck, tidigare chef på Karolinska Institutet. Olof kommer bland annat belysa utvecklingen och utbredningen av droger i samhället utifrån laboratorieanalyser och visa på möjligheterna att spåra ...
 • Wednesday, December 7, 2022 · 2:30 PM CET
  ”Allt jag behövde var en trygg vuxen som såg mig, som stod kvar och vågade agera oavsett vad”.
  - My Widmark

  ”Att pappa ofta började dricka vin redan till frukost var inte något jag till en början reflekterade mycket över”. - Petra Wik

  ”Jag fick ...
 • Thursday, September 15, 2022 · 9:00 AM CEST
  Webinar för Ledningsgrupp & HR

  Varje person med ett beroende beräknas ha upp till sju närstående som kraftigt drabbas av missbruket – dit hör i allra högsta grad kollegor. Kollegor som känner obehag och som mår dåligt, som får täcka upp, hantera...
 • Thursday, September 1, 2022 · 9:00 AM CEST
  Ca en miljon svenskar lider av ett skadligt intag av alkohol, droger eller mediciner.
  Jag vaknar upp. Huvudet känns som cement och munnen torr som sandpapper. Minnesluckorna är smärtsamt påtagliga. Hur kom jag hem? På golvet ligger urdruckna vinfl...
 • Thursday, June 2, 2022 · 9:00 AM CEST
  1 miljon svenskar tar vanebildande tabletter såsom, smärtstillande, lugnande och sömnmedel. Vi ser en överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel i Sverige. För många är det just där det börjar, från ett första utskrivet recept till ett fullt ...
 • Tuesday, April 12, 2022 · 9:00 AM CEST
  "Alkohol och drogberoende på arbetsplatsen"

  Webinar för Ledningsgrupp & HR

  Yrkesverksamma personer i ansvarsfulla positioner och samtidigt beroende av alkohol, amfetamin och heroin. Av egna erfarenheter vet vi att alkohol- drog och spelproblem s...
 • Tuesday, March 29, 2022 · 9:00 AM CEST
  ”Den utbrända hjärnforskaren”

  Hjärnan är vår dörr till omvärlden och består av mer än hundra miljarder nervceller. Deras uppgift är att ta emot, bearbeta och skicka iväg signaler. Långvarig ohälsosam stress kan orsaka förändringar på hjärnan och ...
 • Thursday, February 24, 2022 · 9:00 AM CET
  Beroendesjukdomen är en av de mest extrema former av sjuknärvaro och kostar årligen arbetsgivare mångmiljardbelopp. Pandemin har lett till en eskalering av problematiken och nu står vi inför en enorm vårdskuld. Fortsatt hemarbete ökar möjligheten ...
 • Wednesday, February 2, 2022 · 9:00 AM CET
  Merparten av dem som utvecklar ett beroende går en för tidig död till mötes. I statistiken rubriceras det som olyckor, självmord eller andra sjukdomar som uppkommit som en följd av beroendet. Ca en miljon svenskar lider av ett skadligt intag av al...
 • Friday, December 10, 2021 · 2:00 PM CET
  ”En alkoholist, en matberoende, en mamma till ett barn med stora funktionsnedsättningar, en chef, en människa som tog på sig ansvaret för alla andras känslor, som alltid kände sig fel och som ständigt försökte döva den inre negativa rösten med alk...
 • Tuesday, December 7, 2021 · 9:00 AM CET
  Webinar för ledningsgrupp & HR

  Kriminella ligor infiltrerar organisationer. Försäljning, langning och förvaring av droger på arbetsplatserna är idag en realitet. Drog och alkoholproblem på arbetsplatsen kostar, förutom de smärtsamma följderna för...
 • Wednesday, November 24, 2021 · 9:00 AM CET
  Kriminella ligor infiltrerar organisationer. Försäljning, langning och förvaring av droger på arbetsplatserna är idag en realitet.

  Skadorna i form av kriminella aktiviteter, stöld av varor & information, mutor och olyckor uppgår till årliga mång...
 • Wednesday, April 17, 2024 · 10:55 AM CEST
 • Friday, December 22, 2023 · 2:00 PM CET
 • Wednesday, March 8, 2023 · 4:30 PM CET
 • Wednesday, March 8, 2023 · 4:10 PM CET
 • Wednesday, December 7, 2022 · 2:00 PM CET
 • Wednesday, December 7, 2022 · 1:20 PM CET
 • Wednesday, October 19, 2022 · 10:30 AM CEST
 • Wednesday, September 14, 2022 · 2:30 PM CEST
 • Wednesday, September 14, 2022 · 2:10 PM CEST
 • Wednesday, August 31, 2022 · 11:35 AM CEST
 • Wednesday, August 17, 2022 · 2:25 PM CEST
 • Wednesday, June 15, 2022 · 4:00 PM CEST
Under mer än ett decennium har vi framgångsrikt hjälpt arbetsgivare att lösa alkohol och drogproblem på arbetsplatsen. Eftersom vi själva varit en del av problemet har vi kunnat utforma en lösning som verkligen fungerar.
YOUR HOSTS