Beroende - en hjärnsjukdom

Recorded
OM DETTA WEBBSEMINARIUM
Merparten av dem som utvecklar ett beroende går en för tidig död till mötes. I statistiken rubriceras det som olyckor, självmord eller andra sjukdomar som uppkommit som en följd av beroendet. Ca en miljon svenskar lider av ett skadligt intag av alkohol, droger eller mediciner och ändå 2022 ses beroendesjukdomen som en karaktärssvaghet snarare än en sjukdom.

Har du utvecklat ett alkohol-drog eller spelberoende har det skett en kronisk förändring av hjärnans belöningssystem.

Lyssna till Ingemar Sköld en av Sveriges mest erfarna beroendeläkare, specialist inom beroendevård, författare och mindfulness-lärare.

Ingemar kommer på ett intuitivt och tydligt sätt klargöra vad beroendesjukdomen är. Vem som utvecklar den, hur sjukdomsförloppet ser ut och vad som händer i hjärnan. Vad konsekvenserna blir för individ och omgivning.

Låt oss tillsammans klargöra och blottlägga beroendesjukdomen för vad den verkligen är.
YTTERLIGARE INFORMATION
 • När: Stockholm
 • Tidsåtgång: 1 timme
 • Pris: Gratis
 • Språk: svenska
 • Vem kan delta? Alla
 • Uppringning tillgänglig? lyssna endast: Inte tillgänglig
PRESENTATöRER
LEDS AV
DELTOG (369)
 • 1622199742-e6c449acfe5a2e42
 • H
 • S
 • M
 • P
 • A
 • B
 • J
 • A
 • J
 • M
 • L
 • T
 • L
 • L
 • L
 • A
Dela
För att bjuda in folk, dela denna sida:
Även av Ljung & Sjöberg