Stulen barndom

ABOUT THIS WEBINAR
”Allt jag behövde var en trygg vuxen som såg mig, som stod kvar och vågade agera oavsett vad”.
- My Widmark

”Att pappa ofta började dricka vin redan till frukost var inte något jag till en början reflekterade mycket över”. - Petra Wik

”Jag fick växa upp alldeles för fort, under hela min uppväxt var jag mamma till min egen mamma”.
- Marielle Jarlinius

Vår mission är att bryta beroendekedjan till nästkommande generation. Söndagen den 18 december kommer vi att öppna upp våra lokaler och anordna en trygg jul för alla barn som lever i missbruksfamiljer.

Med anledning av detta så har vi även bjudit in Petra Wik, Marielle Jarlinius och My Widmark från Trygga Barnen, till vårt traditionsenliga julmingel, som alla kommer att berätta om sin resa och konsekvenserna, ur ett barns perspektiv, av att växa upp i en familj med missbrukande föräldrar.

De som far absolut mest illa av missbruk är barn med deras obrutna lojalitet och orimliga ansvarstagande jämtemot en missbrukande förälder.

Ditt arbete och engagemang i vårt samarbete bidrar indirekt till att fler barns skadliga hemmaförhållanden bryts när er medarbetare får hjälp.

Det här är ett tack till er från alla dem barnen.
ADDITIONAL INFO
  • Duration: 1 hour
  • Price: Free
  • Language: English
  • Who can attend? Everyone
  • Dial-in available? (listen only): Not available.
FEATURED PRESENTERS
HOSTED BY
ATTENDED (80)
Share
To invite people, share this page: