Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session
Љубитељи финих вебинара
 • Saturday, April 18, 2015 · 8:00 PM CEST
  Теме: • значење и дистинкција у значењу термина активно, реактивно, проактивно у образовању; • разлика у квалитету знања: експлицитна и имплицитна, метазнања и метакогниција, левак знања и когнитивно оптерећење; • каракетристике наставе оријент...
 • Thursday, March 12, 2015 · 7:30 PM CET
  Садржаји: - Међународна школска сарадња и ACES фондација http://www.aces.or.at/ - Садржаји предлога пројекта чија би имплементација могла бити организационо и финансијску подржана од стране ACES-а - Представљање овогодишње теме и пропозиција та...
 • Thursday, February 26, 2015 · 8:00 PM CET
  Гост - предавач Оливера Крупеж, ОШ "Милица Павловић" Чачак Модератори ЗУС-а (Зajеднице која учи "Сазнање") Јелена Воларов Весна Гошовић Садржаји: • Значај васпитнообразовних установа за одрживи развој • Принципи одрживог развоја • Зај...
 • Wednesday, May 13, 2015 · 8:00 PM CEST
  44. вебинар предавач Мирослава Ристић, Учитељски факултет, Београд
 • Thursday, February 23, 2012 · 7:00 PM CET
  Предавање и демонстрација (дељење радне површине) о примени Едмода у раду с ученицима и у професионалном развоју, након којег на српском поддомену Едмода креће и бесплатна обука за наставнике о писању радне биографије
 • Thursday, January 26, 2012 · 7:30 PM CET
  Наставне методе и врсте наставе; основне карактеристике проблемске наставе; проблем и проблемска ситуација;артикулација часа проблемске наставе; примери часова проблемске наставе; етапе пројектне наставе; организација васпитно-образовног процеса у...
Вебинар-клуб је отворен за љубитеље учења и трансфера знања путем вебинара, на српском језику. Вебинари се најављују и ресурси са њих постављају на посебном веб-месту: http://vebinar.zajednicaucenja/
YOUR HOSTS