Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session
  • Media

Активно и проактивно учење у веб-окружењу

About This Webinar

Теме:
• значење и дистинкција у значењу термина активно, реактивно, проактивно у образовању;
• разлика у квалитету знања: експлицитна и имплицитна, метазнања и метакогниција, левак знања и когнитивно оптерећење;
• каракетристике наставе оријентисана на ученика и на наставника са прегледом метода, техника, концепата који поспешују проактивно учење, ;
• „изокренуто учење“ као модел проактивног учења (алгоритам и 4 стуба) и разлика у односу на „изокренуту учионицу“;
• сличности и разлике изокренуте учионице, онлајн учења, учења на даљину и хибридног учења;
• значај и могућности веб-алата као технолошке подршке проактивном учењу и концепту „изокренуте учионице“.

Categories:
EDUCATION & LEARNING
Who can view: Everyone
Webinar Price: Free
Webinar ID: 49a86a2f9f11
Featured Presenters
Webinar hosting presenter Славица Јурић
оснивач
иницијатор и оснивач Вебинар-клуба
радна биографија и портфолио: http://www.doyoubuzz.com/oeoeoeoeoeoeoe-oeoeoeoeoe , http://www.visualcv.com/slavica
блог: http://slavicajuric.wordpress.com/
Webinar hosting presenter Катарина Алексић
Наставник информатике у ОШ"Бранислав Нушић", Београд.
еCV http://www.doyoubuzz.com/katarina-aleksic
еПортфолио https://sites.google.com/site/katarinaaleksic/
Webinar hosting presenter Марија Јовић
Наставник енглеског језика, коадминистратор Вебциклопедије и уредник неколико блогова.

Портфолио: http://profesormarijajovic.wix.com/portfolio
Hosted By
Љубитељи финих вебинара  webinar platform hosts Активно и проактивно учење у веб-окружењу
Вебинар-клуб је отворен за љубитеље учења и трансфера знања путем вебинара, на српском језику. Вебинари се најављују и ресурси са њих постављају на посебном веб-месту: http://vebinar.zajednicaucenja/
Registered (60)
Attended (57)
Recommended