Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session
  • Presentation
  • Media
  • Chat

Узајамно професионално оснаживање

About This Webinar

Гост-предавач: Весна Златаровић, ЦИП Центар
САДРЖАЈИ:
-концепт квалитета у образовању;
-професионелна улога у конктексту целоживотног учења и друштва знања;
-хоризонтално вршњачко учење и менторски однос;
-принципи учења одраслих и професионални раст;
-стални професионални развој и изградња заједница учења;
-планирање професионалног развоја и рефлексивна пракса

Categories:
EDUCATION & LEARNING
Who can view: Everyone
Webinar Price: Free
Webinar ID: 58c7faf9f827
Featured Presenters
Webinar hosting presenter Vesna Zlatarović
Verujem da su razgovor o profesiji, razmena mišljenja i oprobavanje novog ključna mesta unapređivanja kvaliteta i profesionalnog razvoja.
Webinar hosting presenter Славица Јурић
оснивач
иницијатор и оснивач Вебинар-клуба
радна биографија и портфолио: http://www.doyoubuzz.com/oeoeoeoeoeoeoe-oeoeoeoeoe , http://www.visualcv.com/slavica
блог: http://slavicajuric.wordpress.com/
Webinar hosting presenter Гордана Петровић
Радим као наставник машинске групе предмета у Машинско техничкој школи "14.октобар" у Краљеву
Hosted By
Љубитељи финих вебинара  webinar platform hosts Узајамно професионално оснаживање
Вебинар-клуб је отворен за љубитеље учења и трансфера знања путем вебинара, на српском језику. Вебинари се најављују и ресурси са њих постављају на посебном веб-месту: http://vebinar.zajednicaucenja/
Registered (129)
Attended (107)
Recommended