Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session
Љубитељи финих вебинара
 • Saturday, April 18, 2015 · 8:00 PM CEST
  Теме:
  • значење и дистинкција у значењу термина активно, реактивно, проактивно у образовању;
  • разлика у квалитету знања: експлицитна и имплицитна, метазнања и метакогниција, левак знања и когнитивно оптерећење;
  • каракетристике наставе оријент...
 • Thursday, March 12, 2015 · 7:30 PM CET
  Садржаји:
  - Међународна школска сарадња и ACES фондација http://www.aces.or.at/
  - Садржаји предлога пројекта чија би имплементација могла бити организационо и финансијску подржана од стране ACES-а
  - Представљање овогодишње теме и пропозиција та...
 • Thursday, February 26, 2015 · 8:00 PM CET
  Гост - предавач
  Оливера Крупеж, ОШ "Милица Павловић" Чачак

  Модератори ЗУС-а (Зajеднице која учи "Сазнање")
  Јелена Воларов
  Весна Гошовић

  Садржаји:
  • Значај васпитнообразовних установа за одрживи развој
  • Принципи одрживог развоја
  • Зај...
 • Thursday, January 29, 2015 · 8:00 PM CET
  Гост-предавач: Весна Златаровић, ЦИП Центар
  САДРЖАЈИ:
  -концепт квалитета у образовању;
  -професионелна улога у конктексту целоживотног учења и друштва знања;
  -хоризонтално вршњачко учење и менторски однос;
  -принципи учења одраслих и професиона...
 • Sunday, December 28, 2014 · 8:00 PM CET
  О актуелном тренутку у просвети са аспекта синдиката говориће представници Уније синдиката просветних радника Србије и одговарати на питања колега.
  Гости предавачи: Звонимир Јовић, Петар Петрић
  Модератори: Славица Јурић, Славица Гомилановић
 • Thursday, November 27, 2014 · 12:40 PM CST
  1. Зашто образовање није ефикасно?
  2. Зашто се парадигма образовања нужно мења?
  3. Шта образовање може да научи од аутомбилске и софтверске индустрије?
  4. Вредности и принципи агилне педагогије
  5. Агилни модели и алати (Scrum, Kanban)
  6. Како...
 • Thursday, October 30, 2014 · 7:45 PM CET
  Утисци са XI интернационалне конференције о изврсности у образовању (Париз, од 7-10. јула 2014. године).
 • Thursday, September 25, 2014 · 7:45 PM CEST
  Пример добре праксе са Филозофског факултета из Сплита:
  - рад студената на обликовању електронских наставних садржаја из математике, музичке културе и информатике за ученике млађих разреда основне школе,
  - практична примена креираних наставних с...
 • Friday, February 28, 2014 · 7:45 PM CET
  1. дигиталне писмености везане за језик, преношење значења путем језика и различитих канала за то
  2. дигиталне писмености везане за информације, приступ информацијама, њиховом вредновању и значењу
  3. дигиталне писмености везане за комуникацију, ...
 • Thursday, January 30, 2014 · 8:00 PM CET
  У пролеће 2013. године, под покровитељством Библиотеке + у неколико градова Србије одржана је стратешка радионица о медијској и информационој писмености у оквиру програма Информације за све који подржава УНЕСКО-а, ИФЛА и друге међународне организ...
 • Thursday, December 26, 2013 · 8:00 PM CET
  Шта доносе верзије 2.5/2.6/2.7, Зашто наставници треба да се радују верзији 2.6? Зашто администратори треба да се радују верзији 2.6? Зашто сви треба да се радујемо верзији 2.6?
  Додаци за Мудл - Ко(ји)? Зашто? Како? (Формати, теме, извештаји.)
  ...
 • Thursday, November 28, 2013 · 8:00 PM CET
  Примена ИКТ у инклузивној пракси. Приказ коришћења најприступачнијег софтвера доступног свакој школи, чак и без интернет конекције, помоћу кога је постигнут видан напредак ученика са сметњама у моторици и говору.
 • Blank-1
  Wednesday, May 13, 2015 · 8:00 PM CEST
  44. вебинар
  предавач Мирослава Ристић, Учитељски факултет, Београд
 • Thursday, February 23, 2012 · 7:00 PM CET
  Предавање и демонстрација (дељење радне површине) о примени Едмода у раду с ученицима и у професионалном развоју, након којег на српском поддомену Едмода креће и бесплатна обука за наставнике о писању радне биографије
 • Thursday, January 26, 2012 · 7:30 PM CET
  Наставне методе и врсте наставе; основне карактеристике проблемске наставе; проблем и проблемска ситуација;артикулација часа проблемске наставе; примери часова проблемске наставе; етапе пројектне наставе; организација васпитно-образовног процеса у...
 • Thursday, December 29, 2011 · 7:25 PM CET
  Садржај: појам микроблогинга, најпознатији микроблогинг сервиси, Твитер, Твитер у професионалном развоју наставника, Твитер у настави, корисне апликације и сервиси, примери употребе Твитера у настави.
 • Thursday, November 17, 2011 · 8:00 PM CET
  Вебинар са садржајем: говор; вредности говора; развијање вештине говора у настави; веб 2.0 алат Воки, начини примене у настави и примери
 • Thursday, October 27, 2011 · 8:00 PM CEST
  Прихватљиво и неприхватљиво понашање ученика; Понашање и проблем; Лоцирање проблема; Комуникација када ученик има проблем – најчешће манифестације, уобичајено и ефикасно реаговање; Комуникација када ученичко понашање постане проблем наставника – ...
 • Sunday, October 2, 2011 · 3:30 PM CEST
  - Управљање знањем и управљање образовањем; Образовна политика и лична предузимљивост; Друштво које учи и појединац који делује; Модели доживотног учења и усавршавања; Трансфер знања у новим условима;
  Лидер и менаџер - нови односи или нове фун...
Вебинар-клуб је отворен за љубитеље учења и трансфера знања путем вебинара, на српском језику. Вебинари се најављују и ресурси са њих постављају на посебном веб-месту: http://vebinar.zajednicaucenja/
YOUR HOSTS