Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session
  • Presentation
  • Media
  • Chat

Парадигма агилног образовања

About This Webinar

1. Зашто образовање није ефикасно?
2. Зашто се парадигма образовања нужно мења?
3. Шта образовање може да научи од аутомбилске и софтверске индустрије?
4. Вредности и принципи агилне педагогије
5. Агилни модели и алати (Scrum, Kanban)
6. Како то изгледа у пракси?
7. Како се комбинују с формама отворене сарадње (Open Space Technology, World Café, Lean Coffee...)?
8. Да лије могуће размишљатио агилним образовним политикама?

Categories:
EDUCATION & LEARNING
Who can view: Everyone
Webinar Price: Free
Webinar ID: df1d273e0e57
Featured Presenters
Webinar hosting presenter Катарина Алексић
Наставник информатике у ОШ"Бранислав Нушић", Београд.
еCV http://www.doyoubuzz.com/katarina-aleksic
еПортфолио https://sites.google.com/site/katarinaaleksic/
Webinar hosting presenter Јасмина Николић
Заменик председника Стручног тима за реформу високог образовања Републике Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Webinar hosting presenter Гордана Петровић
Радим као наставник машинске групе предмета у Машинско техничкој школи "14.октобар" у Краљеву
Hosted By
Љубитељи финих вебинара  webinar platform hosts Парадигма агилног образовања
Вебинар-клуб је отворен за љубитеље учења и трансфера знања путем вебинара, на српском језику. Вебинари се најављују и ресурси са њих постављају на посебном веб-месту: http://vebinar.zajednicaucenja/
Registered (100)
Attended (110)
Recommended