Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session
On-demand
  • Tuesday, November 24, 2020 · 6:00 PM CET
    Bo Skagen er spesialist i psykiatri på Spesialistsenteret på Straume, Helse Bergen HF. Du kan registrere deg med navn og e-postadresse i god tid før webinarene. Eller du kan delta i det aktuelle møtet når det starter. Vi anbefaler at du bruker G...
  • Thursday, October 15, 2020 · 6:00 PM CEST
    Randi Rosenqvist er psykiater og seniorrådgiver ved Ila fengsel. Hun har over 30 års erfaring med rettspsykiatri. Bakgrunn fra Helsedirektoratet, Ullevål sykehus, Lovisenberg sykehus og Gaustad sykehus. Møtet er avholdt og foredraget kan sees her...
  • Thursday, September 24, 2020 · 6:00 PM CEST
    Randi Rosenqvist er psykiater og seniorrådgiver ved Ila fengsel. Hun har over 30 års erfaring med rettspsykiatri. Bakgrunn fra Helsedirektoratet, Ullevål sykehus, Lovisenberg sykehus og Gaustad sykehus. Møtet er avholdt og foredraget kan sees her...
Du kan registrere deg med navn og e-postadresse i god tid før webinarene. Eller du kan delta i det aktuelle møtet når det starter.

Møtet er åpent 30 minutter før møtestart. Ta gjerne kontakt på telefon om du har spørsmål!