Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session
WEBINAR SLUTT
Thursday, Oct 15, 6:00 PM CEST · 1 hour

Risikohåndtering av personer med høy risiko for nye voldshandlinger

October 15, 2020 at 06:00:00 PM · Copenhagen
Om Dette Webinaret

Randi Rosenqvist er psykiater og seniorrådgiver ved Ila fengsel. Hun har over 30 års erfaring med rettspsykiatri. Bakgrunn fra Helsedirektoratet, Ullevål sykehus, Lovisenberg sykehus og Gaustad sykehus.

Møtet er avholdt og foredraget kan sees her:
norway.progress.im

Hvem kan se:
Webinarpris: Gratis
Presentasjonsholdere
Arrangert Av
Lundbeck webinar webinar platform hosts Risikohåndtering av personer med høy risiko for nye voldshandlinger
Du kan registrere deg med navn og e-postadresse i god tid før webinarene. Eller du kan delta i det aktuelle møtet når det starter.

Møtet er åpent 30 minutter før møtestart. Ta gjerne kontakt på telefon om du har spørsmål!