WEBBSEMINARIET AVSLUTAT
Webinar för medarbetare

Stress och psykisk ohälsa stod redan för 50 % av alla
sjukskrivningar. Under pandemin har våra arbetsstrukturer och
sociala sammanhang ofrivilligt tagits ifrån oss vilket lett till ökad
stress och ångest.

Sara Pankowski, psykolog och behandlingschef, kommer klargöra hur
Covid-19 har påverkat vår mentala hälsa, signaler du bör vara vaksam
på och hur du ska agera om du känner oro för din hälsa.
  • 1622199742-e6c449acfe5a2e42
    Ljung & Sjöberg