Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session
1591601924-df14c430a583dbf9
Name
Connie Rijlaarsdam
Bio
Nu Niet Zwanger stelt mensen in moeilijke psychosociale en kwetsbare omstandigheden in staat een bewuste keus te maken over hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Door actieve begeleiding en indien nodig praktische ondersteuning te bieden, beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie waarbij vanuit hun leefwereld wordt stilgestaan bij hun vragen, behoeften en (on)mogelijkheden.
Het is belangrijk dat we dit bespreken met mannen en vrouwen die bij ons hulpverleners in beeld zijn. Mensen die ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks bestaan. Denk aan multiproblematiek zoals psychiatrische problemen, verslaving, schuldenproblematiek, verstandelijke beperking, dak- en thuisloos zijn etc. Wat begon als een klein project in Tilburg, wordt inmiddels uitgerold over Nederland, gefinancierd door het Ministerie van VWS. Het is onderdeel van actieprogramma Kansrijke Start.
Kansrijke Start kent drie actielijnen: voor, tijdens en na de zwangerschap. Nu Niet Zwanger staat
beschreven in de actielijn vóór de zwangerschap. Tegelijkertijd is de situatie na een zwangerschap ook een situatie voor een mogelijke nieuwe zwangerschap, en tijdens de zwangerschap kan er al verkend worden welke ideeën een cliënt heeft over de wensen na de bevalling. Daarmee loopt Nu Niet Zwanger als het ware door de drie actielijnen heen.

Een kansrijke start begint al voor de geboorte, zelfs nog voor de conceptie en de zwangerschap. Rijk, gemeenten, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, volwassen-ggz, welzijnswerk en wijkteams kunnen hier het verschil maken. Door het verbinden van de medische keten en het sociale domein bouwt u met Nu Niet Zwanger bij uitstek aan een lokale coalitie zoals die binnen Kansrijke Start wordt bedoeld. www.nunietzwanger.nl