Dag 2 av kyst- og havnekonferansen 2022 den 28. september