Dag 1 av kyst- og havnekonferansen 2022 den 27. september