Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session

מסעה של בראשית לירח | Space IL | אוראל לוי

מידע נוסף

Space IL | מרצה: אוראל לוי
___________________________________________________

בתאריך 22 לפברואר 2019 הנחתת הירחית של עמותת SpaceIL, בראשית, שוגרה לחלל על גבי משגר Falcon 9. במהלך 49 הימים שלה בחלל, בראשית ביצעה 10 תמרונים מוצלחים אשר הביאו אותה ממסלול סביב כדה"א למסלולה הסופי סביב הירח, ובתאריך 11 באפריל 2019 החל תהליך הנחיתה על הירח.
מספר דקות לתוך תהליך הנחיתה, כשל ב-IMU הוביל לסדרת אירועים שהסתיימו בכיבוי המנוע הראשי ובהתרסקותה של בראשית על הירח.
בימים אלו אנו עובדים על חללית נוספת שתשוגר לירח, הפעם חללית בשלושה חלקים, כאשר אנו ננסה משהו שלא נוסה בעבר ע"י ארגון פרטי, לבצע שתי נחיתות על הירח ובנוסף להשאיר מקפת שתקיף את הירח לשנים הקרובות.

בהרצאה הזאת, נדבר על תהליך הפיתוח של בראשית, כולל:
· סימולציה מבוססת Simulink.
· סימולציה מערכתית.
· קונפיגורציית החומרה.
· ארכיטקטורת התוכנה.
· שיטות לתכן אלגוריתמים.
· בדיקות לפני שיגור.
נציג סקירה של המשימה מהשיגור ועד ההתרסקות, אשר תכלול נתוני טלמטריה ואנליזה אמיתית מהחללית ונציג איך אנו ממשיכים הלאה לאתגר הבא.

____________________________________________________

מי יכול לצפות: כל אחד
מחיר וובינר: חינם
אורגן על ידי