· Jerusalem (GMT +3:00)
הוספ.י ליומן
רובוטיקה אוטונומית דורשת ידע וניסיון בתחומים הנדסיים רבים, כולל תכנון מכני, חישה, תפיסה, קבלת החלטות, תכנון בקרה, מערכות משובצות מחשב ועוד.
מוזמנים להצטרף לאופיר ניסני , מהנדס יישומים המתמחה בתחום לוובינר במסגרתו יוסבר תהליך עבודה מעולם הרובוטיקה האוטונומית.
תהליך אשר מאפשר למהנדס ללמוד וליישם בקלות את התחומים הפונקציונליים הרבים המאפשרים למערכת להיות אוטונומית.
בוובינר נבחן את יכולות האוטונומיה, דרך מעבר על תהליך פיתוח של זרוע רובוטית המבצעת פעולה של הרמה והנחה של עצמים שונים בצורה אוטונומית.
על מה נדבר בוובינר?
- האתגרים הנוכחיים בתעשיית הרובוטיקה
- תכנון מבוסס מודל עבור מערכות אוטונומיות
- נעבור על Case study – דרך יישום של מניפולטור Pick-and-place
1714462833-126536e8e2628397
MATLAB & Simulink Application Engineer
שתף