· Jerusalem (GMT +3:00)
הוספ.י ליומן
עבור תעשיות מסוימות, כגון התעשיות הבטחוניות, הרכב והרפואה - מעבר לאתגרים הקשורים באימוץ AI לתהליך הפיתוח שלהם, מתווסף אתגר נוסף-
למוצרים אותן הן מפתחות, עלולות להיות השלכות מסכנות חיים. לכן עליהם לסמוך בלב שלם על מודל הניבוי ועל תהליך קבלת ההחלטות הפנימי המתרחש, על מנת לאמת את המהימנות שלו.
בוובינר זה תוכלו ללמוד כיצד ניתן לאמץ שיטות ווריפיקציה וולידציה למודלי AI עבור פיתוח מוצרים הנדרשים לעמוד בתקנות הבטיחות המחמירות ביותר, בין היתר על ידי :
•אימוץ W-shaped cycle ופיתוח מוצר מבוסס AI, לצד תהליך הפיתוח המסורתי.
•פענוח המודל "מבפנים" ושימוש בשיטות AI Explainability
•שיטות פורמליות לווריפיקציה על מנת לאמת את הרובסטיות של מודלי החיזוי
הצטרפו לשלי מרטינוב , מהנדסת אפליקציה המתמחה בתחום AI לוובינר קצר שבו תרכשו את הידע והמיומנויות כדי להתחיל או לשפר את תהליך הפיתוח שמבוסס AI כבר מהיום, אצלך בחברה.
1718614342-7746482fd54dc79a
MATLAB & Simulink Application Engineer
שתף