· Jerusalem (GMT +2:00)
הוספ.י ליומן
בין אם אתם כבר מפתחים יישומי AI, או בין אם אתם חדשים לתחום, חשוב שתדעו לנצל ולדעת להפיק את המיטב מה-MATLAB שלכם.
אנו מזמינים אתכם לוובינר זה, בו נציג 5 דברים שאתם חייבים להכיר שאפשר לעשות עם MATLAB לפיתוח מוצרים מבוססי AI.
בין היתר נדבר הנושאים הבאים:
• כיצד MATLAB מאפשר פיתוח בגישת Low Code\No Code AI
• מתי נכון וכיצד ניתן לבצע שיתוף פעולה ואינטגרציה בין סביבות פיתוח AI חיצוניות
• שיטות להבנת המודל מבפנים באמצעות Explainable AI (XAI)
• ביצוע אינטגרציה מערכתית, טסטים וסימולציות על המערכת השלמה תחת סביבה אחודה אחת
• לאן הולכים מכאן - פתרונות ההטמעה

הצטרפו לשלי מרטינוב, מהנדסת אפליקציה בסיסטמטיקס לוובינר קצר שישדרג לכם את העבודה ויתן לכם כלים לייעול עבודתכם.
LTC Team Lead
1703669313-f29d09221792627f
MATLAB & Simulink Application Engineer
שתף