Arbitráž: praktický pohled

O TOMTO SEMINářI
Na webináři se společně podíváme z praktického hlediska na rozhodčí řízení (neboli také arbitráže),a to konkrétně na:

+ jeho specifika
+ výhody a nevýhody, které s sebou přináší.
Přídavné informace
  • Délka: 1 hodina 30 minuty
  • Cena: Zdarma
  • Jazyk: čeština
  • Kdo se může zúčastnit.? Všichni
  • Můžete ? jen poslouchat: Nedostupný
PřEDNášEJíCí /JMENO/
POřáDANý (FIRMA)
ZůčASTNěNí (18)
Sdílet
Pozvat lidi / sdílet stránku: