Volba práva a volba soudu v mezinárodní právní praxi

O TOMTO SEMINářI
Přednášející: Michal Matějka (PRK Partners)

Nejčastější právní otázky volby rozhodného práva a volby soudu v mezinárodních kontraktech. Meze volby práva a volby soudu. Úprava v evropských předpisech, mezinárodních úmluvách a ZMPS. Rozdíly mezi soudním a rozhodčím řízením. Výhody a nevýhody jednotlivých známých rozhodčích institucí. Návrhy klauzulí o volbě práva a volbě soudu v nových kontraktech, posuzování již existujících smluvních ujednání, lokalizace zahraničních právních dokumentů. 
Přídavné informace
 • Délka: 2 hodiny
 • Cena: Zdarma
 • Jazyk: čeština
 • Kdo se může zúčastnit.? Všichni
 • Můžete ? jen poslouchat: Nedostupný
PřEDNášEJíCí /JMENO/
POřáDANý (FIRMA)
ZůčASTNěNí (38)
 • L
 • M
 • E
 • K
 • J
 • F
 • A
 • M
 • K
 • M
 • M
 • J
 • M
 • 7
 • V
 • O
 • A
Sdílet
Pozvat lidi / sdílet stránku:
Také ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.