Praktické rozdíly v průběhu řízení před soudem v trestních a civilních

O TOMTO SEMINářI
Přednášející: Jan Staněk (tdpA)
Jak se liší průběh "hlavka" a "civilu"? Jak se liší práce s klientem, příprava na protistranu? Pokud se chystáte na kariéru civilního procesuliasty nebo obhájce, můžete se utvrdit, nebo to ještě přehodnotit.
Přídavné informace
  • Délka: 2 hodiny
  • Cena: Zdarma
  • Jazyk: čeština
  • Kdo se může zúčastnit.? Každý s odkazem se může zúčastnit.
  • Můžete ? jen poslouchat: Nedostupný
PřEDNášEJíCí /JMENO/
POřáDANý (FIRMA)
ZůčASTNěNí (102)