Praktické rozdíly v průběhu řízení před soudem v trestních a civilních

O TOMTO SEMINářI
Přednášející: Jan Staněk (tdpA)
Jak se liší průběh "hlavka" a "civilu"? Jak se liší práce s klientem, příprava na protistranu? Pokud se chystáte na kariéru civilního procesuliasty nebo obhájce, můžete se utvrdit, nebo to ještě přehodnotit.
Přídavné informace
 • Délka: 2 hodiny
 • Cena: Zdarma
 • Jazyk: čeština
 • Kdo se může zúčastnit.? Každý s odkazem se může zúčastnit.
 • Můžete ? jen poslouchat: Nedostupný
PřEDNášEJíCí /JMENO/
POřáDANý (FIRMA)
ZůčASTNěNí (102)
 • L
 • J
 • N
 • L
 • A
 • O
 • T
 • F
 • K
 • I
 • J
 • L
 • K
 • B
 • A
 • N
 • K
Také ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.