Právní a daňové minimum při nabývání nemovitostí v ČR

O TOMTO SEMINářI
Přednášející: Roman Pečenka, Kristýna Faltýnková, Jan Bürger a Martin Švalbach (PRK Partners)

Co vše je třeba prozkoumat a vyřešit při nemovitostní transakci a jak tedy vypadá skutečná právní práce na takovém mandátu?

Otázku budeme řešit jak z pohledu praktikujících advokátů, tak z pohledu odborníků na daňové otázky, bez kterých se správné řešení neobejde.

Probereme konkrétní problémy, na které při právní prověrce nemovitostí narážíme, možnosti, jak celou transakci strukturovat, a povíme si i o základních daňových dopadech spojených s jednotlivými způsoby pořizování nemovitostí - z hlediska daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a daně z nabytí nemovitých věcí.
Přídavné informace
  • Délka: 2 hodiny
  • Cena: Zdarma
  • Jazyk: čeština
  • Kdo se může zúčastnit.? Všichni
  • Můžete ? jen poslouchat: Nedostupný
PřEDNášEJíCí /JMENO/
POřáDANý (FIRMA)
ZůčASTNěNí (44)
Sdílet
Pozvat lidi / sdílet stránku: