Náhráno Thu, November 11, 2021 10:00 am (EST)
Detaily semináře
 • Kdy
 • O nás
  Pozemkové právo je disciplína na pomezí práva soukromého a veřejného. Současně je to velmi praktická disciplína využitelná v běžném životě a pochopitelná i pro právní laiky. V rámci semináře se podíváme na to, co se dá o konkrétním pozemku či pozemkové parcele vyčíst z veřejně dostupných zdrojů, jaký je rozdíl mezi pozemkem a parcelou, jakými proměnami může pozemek projít. Následovat budou příklady z praxe ohledně povolovacího procesu, kolaudačního řízení a řízení o odstranění stavby, včetně toho, že černou stavbou někdo myslí stavbu nepovolenou, někdo stavbu neoprávněnou a jaký je mezi nimi rozdíl. Nový stavební zákon samozřejmě ignorovat nebudeme, současně však nebude hlavním tématem, neboť jeho konečná podoba je zatím nejistá.  Seminářem bude provázet JUDr. Kristýna Faltýnková, seniorní advokátka v PRK Partners, advokátní kancelář, která vyrostla mezi katastrálními mapami a nemovitostem se věnuje celou svoji praxi právě z pohledu soukromého i veřejného práva.
 • Cena
  Zdarma
 • Jazyk
  čeština
 • otevřený
  Všichni
 • Můžete
  jen poslouchat
  Nedostupný
PřEDNášEJíCí /JMENO/
POřáDANý (FIRMA)
ZůčASTNěNí (53)
 • L
 • L
 • R
 • 6
 • 1590155126-f790c4fc7810a9db
 • M
 • L
 • L
 • M
 • 1637243835-fb29ae8b217deab8
 • K
 • M
 • J
 • T
 • A
 • A
 • T