Počítačová kriminalita

O TOMTO SEMINářI
Přednášející: Michal Matějka (PRK Partners)
Pojem a členění počítačové kriminality. Historie počítačového zločinu. Trestná činnost zaměřená proti počítači, trestná činnost za použití počítače. Počítačové pirátství, hacking, carding, skimming, extrémistické projevy, pornografie, podvody, phishing. Dokazování počítačových trestných činů. Celá řada praktických příkladů. 
Přídavné informace
  • Délka: 2 hodiny
  • Cena: Zdarma
  • Jazyk: čeština
  • Kdo se může zúčastnit.? Všichni
  • Můžete ? jen poslouchat: Nedostupný
PřEDNášEJíCí /JMENO/
POřáDANý (FIRMA)
ZůčASTNěNí (60)
Sdílet
Pozvat lidi / sdílet stránku: