Odpovědnost členů statutárních orgánů po velké novele ZOK

O TOMTO SEMINářI
Velká novela zákona o obchodních korporacích přinese pro členy statutárních orgánů řadu zpřísnění a změn. Připravte se na ně již nyní.
Novinkou je například zavedení tzv. žaloby na doplnění pasiv, kdy by sám člen statutárního orgánu doplňoval ze svých osobních prostředků peníze do společnosti, která se dostala do úpadku, v případě, že porušením svých povinností k takovému úpadku přispěl. Na semináři Vás detailněji provedeme zejména následujícími tématy:

• shrnutí základních pravidel péče řádného hospodáře a aktuální judikatury;
• změny týkající se pravidel střetu zájmů a zákazu konkurence;
• povinnosti v souvislosti s úpadkem a hrozícím úpadkem společnosti;
• důsledky porušení péče řádného hospodáře pohledem velké novely ZOK;
• sankce za porušení povinností;
• žaloba na doplnění pasiv.
Přídavné informace
  • Délka: 1 hodina 30 minuty
  • Cena: Zdarma
  • Jazyk: čeština
  • Kdo se může zúčastnit.? Všichni
  • Můžete ? jen poslouchat: Nedostupný
PřEDNášEJíCí /JMENO/
POřáDANý (FIRMA)
ZůčASTNěNí (51)
Sdílet
Pozvat lidi / sdílet stránku: