Obecné základy VZ s důrazem na dopady do praxe

O TOMTO SEMINářI
Přednášející: Jiří Harnach (ROWAN LEGAL)

Základy VZ si jednoduše přečtete v ZZVZ - ale to je nuda. Tady se s nimi můžete seznámit od dlouholetého praktika, interaktivně, na konkrétních příkladech. Nečekejte akademickou znalost - získáte reálnou představu, jak se například staví metro nebo jak se zabezpečují informační systémy měst.
Přídavné informace
 • Délka: 2 hodiny
 • Cena: Zdarma
 • Jazyk: čeština
 • Kdo se může zúčastnit.? Všichni
 • Můžete ? jen poslouchat: Nedostupný
PřEDNášEJíCí /JMENO/
POřáDANý (FIRMA)
ZůčASTNěNí (51)
 • L
 • 1588862893-0d27f6ce55e7289b
 • A
 • R
 • I
 • N
 • B
 • J
 • J
 • J
 • J
 • G
 • 1589975521-51e0b1736ef02a21
 • O
 • I
 • O
 • K
Sdílet
Pozvat lidi / sdílet stránku:
Také ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.