Wees welkom op de eerste netwerkdag kaderend in het beleidsplan armoede van Lokaal bestuur Turnhout.

Van de netwerkdag willen we een jaarlijks weerkerende gelegenheid maken om elkaar te ontmoeten, met elkaar te praten en na te denken, om van elkaar te leren, om connecties aan te knopen. Tot onze spijt moeten we dat juist deze eerste keer digitaal doen. Dat is niet wat we het liefste wilden, maar voor ieders veiligheid en gezondheid is het de juiste beslissing. Maar we zetten door: liever digitaal dan helemaal niet. We zijn ervan overtuigd dat we een manier hebben gevonden om een boeiend en wederzijds inspirerend programma aan te bieden.

Praktisch

Schrijf je in uiterlijk op woensdag 18 november.
Je krijgt een bevestigingsmail met daarin de informatie om deel te nemen aan de online netwerkdag.

Wil of kun je zelf niet deelnemen, maar ken je iemand anders voor wie de netwerkdag interessant is, stuur dan zeker de uitnodiging door.

Als je op de hoogte wilt blijven van andere activiteiten en acties, abonneer je dan op de nieuwsbrief Turnhout tegen Armoede.

https://www.turnhout.be/nieuwsbrief-plan-armoede
 • Verwelkoming met een terugblik en een vooruitblik op ons lokaal armoedebeleid door schepen van Gelijke Kansen en Welzijn Kelly Verheyen
 • Eerste thema: Erkennen van de eigenheid van onze partners die betekenisvol zijn voor mensen met een migratie-achtergrond. - Hoe kunnen middenveld, lokaal bestuur en informele actoren zich samen sterker inzetten om de eigenheid te onderkennen en te respecteren van organisaties die betekenisvol zijn voor mensen met een migratie-achtergrond?
 • Tweede thema: Outreachend werken als antwoord op toegankelijkheid. - Hoe zetten we onze outreachende capaciteit zo efficiënt mogelijk in? Wat kunnen we daarvoor samen doen? Bereiken we met outreach iedereen en wat is daarvoor nodig? Hoe kunnen middenveld, lokaal bestuur en informele actoren zich samen sterker inzetten op toegankelijkheid?
 • Derde thema: Communicatie: verander muren in deuren. - Hoe kunnen middenveld, lokaal bestuur en informele actoren zich samen sterker inzetten om de communicatie met kwetsbare doelgroepen structureel te verbeteren, zodat we muren in deuren veranderen?
 • Slotwoord door schepen Kelly Verheyen
 • Afsluiter door Theaterwerkplaats HETGEVOLG
 • D
  prof. Pascal Debruyne
  Gastheer en moderator
  Pascal Debruyne is doctor in de politieke wetenschappen, master in conflict and development, master in de moraalwetenschappen en bachelor in sociaal werk. Hij werkte twee jaar als coördinator Integratie bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw en is betrokken bij de sociaalwerkpraktijk als voorzitter van de raad van bestuur van Uit De Marge vzw en van Samenlevingsopbouw Gent vzw en als bestuurslid van het Vlaams Huurdersplatform (VHP) en van vzw Woongift Gent.
  Hij werkt rond de impact van superdiversiteit op de stad en de verzorgingsstaat. Bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen doet hij onderzoek naar gezinshereniging van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.
 • C
  Kelly Verheyen
  Schepen van Gelijke Kansen en Welzijn
 • T
  Mieke Schrooten
  Onderzoeker en docent sociaal werk verbonden aan de Odisee Hogeschool en de Universiteit Antwerpen
 • M
  Bieke Van Riel
  Consulent diversiteit Lokaal bestuur Turnhout
 • D
  Elshafei Babiker
  Blenders, Projectmedewerker Villa Mescolanza
 • A
  Bachir Bouhaïta
  Educatief medewerker vzw AIF+ (Actieve Interculturele Federatie +)
 • H
  Nick Van De Mierop
  CAW De Kempen, teamverantwoordelijke Team Detentie en Outreach
 • A
  Paul Van Dingenen
  SAMEN PLANNEN vzw
 • R
  Rikkert De Donder
  Mobiel jeugdwerker Brugse Poort
 • A
  Eric Goubin
  Wetenschappelijk medewerker bij Kortom, hoofdlector en senior researcher aan de Thomas More hogeschool, voorzitter van Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen
 • D
  Lieve Lenaerts
  DoorElkaar (HIVSET)
 • C
  Hayet Lamghari
  Oprichtster van zelforganisatie ‘De sleutel – dialoog verbindt’
 • 1604437054-3b4cc08896532d0a
  HETGEVOLG
  Theaterwerkplaats