Tijdens deze sessie presenteert Prof. dr. Frank Huysmans van onderzoeksbureau WareKennis de uitkomsten van zijn onderzoek. De onderzoeksbevindingen licht hij nader toe. En je krijgt waardevolle handvatten aangereikt om in de context van de gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende coalitievorming jouw bibliotheek nog beter te positioneren. Na de presentatie vindt er een paneldiscussie plaats. Tijdens deze paneldiscussie gaat Frank Huysmans in gesprek met vertegenwoordigers uit het bibliotheeklandschap en het aanwezige publiek.

Het webinar vindt plaats op 15 februari om 10:30 uur. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze sessie. We hopen je dan te ontmoeten!

HET ONDERZOEK
Op initiatief van het Wise Directeurenoverleg (WDO) is onderzoek gedaan voor alle Nederlandse openbare bibliotheken om hen te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van hun culturele, maatschappelijke en educatieve waarde voor subsidieverstrekkers en gebruikers. Dit onderzoeksinitiatief is omarmd door BiSC, Cubiss, Probiblio, NBD Biblion en OCLC. Het onderzoeksresultaat bevat ook een praktische handreiking voor bibliotheekdirecteuren in de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen en daaropvolgende coalitievorming.
  • 1643120918-95aade50edbd795e
    Prof. dr. Frank Huysmans
    Prof. dr. Frank Huysmans is bijzonder hoogleraar Information Society aan de Universiteit van Amsterdam en zelfstandig onderzoeker en adviseur (WareKennis, Den Haag). Wil je meer weten over de achtergrond en doel van het onderzoek? Kijk op deze website voor meer informatie: