Štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy - verejné prerokovanie

O TOMTO SEMINářI
Hlavné mesto SR Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy Vás pozývajú na verejné prerokovanie urbanistickej štúdie v rámci otvorenej komunikácie s obyvateľmi a obyvateľkami.

Účelom urbanistickej štúdie je preveriť možnosti umiestnenia nájomného bývania vo vybraných lokalitách na mestských pozemkoch a na pozemkoch súkromných investorov, ktoré si vyžadujú pre potreby umiestňovania bývania zmenu platného územného plánu mesta.

Urbanistická štúdia navrhuje zmeny funkčného využitia územia s potrebnou občianskou vybavenosťou, dopravnou a technickou infraštruktúrou. Preveruje jednotlivé lokality ako alternatívne riešenia na území mesta a na základe vyhodnotenia bude spracovaný čistopis ako podklad pre zmeny a doplnky územného plánu mesta.

Kompletný materiál „Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy, návrh“ je k nahliadnutiu v elektronickej podobe na internetovej adrese: https://www.bratislava.sk/sk/filter/uradna-tabula
s použitím filtra Územné plánovanie a rozvoj.
AGENDA
 • 15:00 - 15:05 Oficiálny úvod
 • 15:05 - 15:30 Kontext nájomného bývania
 • 15:30 - 15:50 Úvod k urbanistickej štúdii
 • 15:50 - 16:00 Prestávka
 • 16:00 - 16:30 Diskusia - pilotné projekty nájomného bývania v Bratislave, architektonické súťaže
 • 16:30 - 17:10 Predstavenie lokalít: Ružinov, Dúbravka
 • 17:10 - 17:15 Prestávka
 • 17:15 - 17:35 Diskusia - financovanie a právne aspekty nájomného bývania v Bratislave
 • 17:35 - 18:25 Predstavenie lokalít: Petržalka
 • 18:25 - 18:30 Prestávka
 • 18:30 - 19:00 Diskusia - nájomné bývanie a spolupráca s developermi
 • 19:00 - 19:40 Predstavenie lokalít: Rača
 • 19:40 - 20:00 Záver a zhodnotenie
Přídavné informace
 • Délka: 6 hodiny
 • Cena: Zdarma
 • Jazyk: čeština
 • Kdo se může zúčastnit.? Všichni
 • Můžete ? jen poslouchat: Nedostupný
POřáDANý (FIRMA)
ZůčASTNěNí (263)
Sdílet
Pozvat lidi / sdílet stránku: