Riešenie parkovania pre rezidentov - vnútroblok UNITAS

O TOMTO SEMINářI
Súčasťou prípravy parkovacej politiky je aj mapovanie lokalít a pozemkov v celej Bratislave, na ktorých by v budúcnosti mohli vzniknúť dodatočné parkovacie kapacity. Regulácia parkovania je totiž aj o zlepšení dostupnosti parkovania pre rezidentov na miestach, kde je s parkovaním problém. Jednou z takýchto potenciálnych lokalít je aj vnútroblok obytných domov Račianskej, Kominárskej a Šancovej ulice.

Pri vytypovaných lokalitách kladieme dôraz na využitie už dnes spevnených plôch s čo najmenším záberom zelene a na potreby rezidentov a napríklad pri ihriskách pracujeme aj s možnosť vybudovania modernizovaného ihriska na streche parkovacieho domu. Prvým krokom pred napredovaním projektov v ktorejkoľvek z vytypovaných lokalít je komunikácia priamo s obyvateľmi danej lokality, aby projekty čo najviac vychádzali z vašich potrieb a skúseností. Preto by sme vám radi predstavili náš ideový zámer a najmä si vypočuli vašu spätnú väzbu a podnety.
AGENDA
 • prezentácia o riešení dostupnosti parkovania v lokalite
 • vysvetlenie možností parkovacieho domu vo vnútrobloku
 • otázky a odpovede
Přídavné informace
 • Délka: 2 hodiny 30 minuty
 • Cena: Zdarma
 • Jazyk: čeština
 • Kdo se může zúčastnit.? Všichni
 • Můžete ? jen poslouchat: Nedostupný
PřEDNášEJíCí /JMENO/
POřáDANý (FIRMA)
ZůčASTNěNí (64)
 • M
 • R
 • P
 • P
 • I
 • M
 • V
 • J
 • K
 • Z
 • R
 • M
 • M
 • S
 • M
 • R
 • K
Sdílet
Pozvat lidi / sdílet stránku:
Také Metropolitny institut Bratislavy