Susedské stretnutie s obyvateľmi Janíkovho dvora v Petržalke

O TOMTO SEMINářI
Online stretnutie za účasti zástupcov a zástupkýň magistrátu Bratislavy a Metropolitného inštitútu Bratislavy. Cieľom stretnutia je predstavenie zámeru budúceho využitia mestského pozemku v lokalite na nájomné bývanie a parkovací dom.

Okrem prezentácie zámeru bude priestor aj na doplňujúce otázky. Ak sa stretntuia nebudete môcť zúčastniť, zo stretnutia bude vyhotovený záznam, ktorý spoločne s detailami projektu bude dostupný na: https://bratislava.sk/sk/rozvoj-najomneho-byvania
Přídavné informace
 • Délka: 2 hodiny
 • Cena: Zdarma
 • Jazyk: čeština
 • Kdo se může zúčastnit.? Všichni
 • Můžete ? jen poslouchat: Nedostupný
PřEDNášEJíCí /JMENO/
POřáDANý (FIRMA)
ZůčASTNěNí (40)
 • M
 • M
 • J
 • K
 • P
 • B
 • R
 • M
 • L
 • M
 • T
 • P
 • J
 • V
 • M
 • M
 • M
Sdílet
Pozvat lidi / sdílet stránku:
Také Metropolitny institut Bratislavy