Svensk Onkologisk Förening bjuder i samarbete med Mediahuset in till ett kostnadsfritt webbinarie på tema Cancervård och COVID19, där vi diskuterar den senaste forskningen kring viruset, de svenska och internationella riktlinjerna samt utbyter erfarenheter från drabbade kliniker. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsare och panelmedlemmar för alla som deltar live.
  • Välkomna, Daria Glaessgen, utbildningsansvarig SOF
  • Genomgång av riktlinjer/rekommendationer från ESMO, Antonis Valachis, Docent, Onkolog, Universitetssjukhuset Örebro
  • Genomgång av svenska riktlinjer/rekommendationer, Magnus Lagerlund, Basenhetschef, Överläkare, Länssjukhuset Kalmar
  • Vetenskaplig uppdatering om COVID19, Magnus Gisslén, Professor, Överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
  • Mortalitet hos cancerpatienter med COVID19, Maria State, enhetschef vid Socialstyrelsen
  • Frågor & Svar samt diskussion med inbjuden panel.
  • Panelmedlemmar: Stina Fuentes, RCC Sthlm-Gotland, onkolog Stockholm, Simon Pahnke, Läkare, Onkologiska kliniken Akademiska, Roger Henriksson, Professor, Överläkare, Norrlands universitetssjukhus, Johan Ahlgren, Verksamhetschef RCC, Docent i onkologi, Hans Hägglund, MD Professor, Nationell cancersamordnare, SKR
  • Moderator: Daniel Molin, Docent, Överläkare, Akademiska Sjukhuset
D
Docent, Överläkare, Akademiska Sjukhuset
A
Docent, Onkolog, Universitetssjukhuset Örebro
M
Basenhetschef, Överläkare, Länssjukhuset Kalmar
S
RCC Sthlm-Gotland, onkolog Stockholm
S
Onkolog Akademiska
D
Utbildningsansvarig Svensk Onkologisk Förening
M
Professor, Överläkare, Infektion Sahlgrenska/Östra
H
MD Professor, Nationell cancersamordnare, SKR
J
Verksamhetschef RCC, Docent i onkologi
M
Enhetschef vid Socialstyrelsen