Webinar för chef & HR

Stress och psykisk ohälsa stod redan för 50 % av alla
sjukskrivningar. Under pandemin har våra arbetsstrukturer och
sociala sammanhang ofrivilligt tagits ifrån oss vilket lett till ökad
stress och ångest.

Samtidigt har det har aldrig varit viktigare än nu att ha starka och skarpa
medarbetare!

Sara Pankowski, psykolog och behandlingschef, kommer klargöra hur
Covid-19 har påverkat vår mentala hälsa, signaler du som chef bör
agera på och hur du agerar.
  • 1622199742-e6c449acfe5a2e42
    Ljung & Sjöberg