About
Bạn có cần ghi hình ảnh, đo lường và phân tích các tính năng tương tự trên nhiều mẫu trong khoa học vật liệu và phân tích không? Kính hiển vi kỹ thuật số DM4 M và DM6 M của Leica được thiết kế dành riêng cho khoa học vật liệu và kiểm soát chất lượng, với độ tái lặp cao, khả năng quang học tiên tiến và chất lượng hình ảnh vượt trội. Dễ dàng lưu trữ và thể hiện lại các điều kiện hình ảnh.

Cùng DKSH và Leica Microsystems tìm hiểu cách bạn có thể tối ưu hóa quy trình kiểm tra, giảm thời gian đào tạo, đạt được kết quả hình ảnh tuyệt vời mọi lúc.

Hội thảo là nơi bạn giúp bạn:
• Thực hiện các phép đo 2D & 3D nhanh chóng
• Tạo dữ liệu chính xác với độ tái lặp cao
• Dễ dàng tạo báo cáo
When
Fri, May 28, 2021 · 3:00 PM +08
WEBINAR ENDED
Presenters
1619501959-148931b1d696f4da
Veronique Teo
Senior Applications Specialist, Leica Microsystems (SEA) Pte Ltd
L
Le Thi Thuy Trang
Marketing Executive, DKSH Technology Co. Ltd.
H
Pham Tran Hiep
Technical Sales Manager, DKSH Technology Co. Ltd.
Register To Watch Recording
Full name*
Email Address*
Job Title*
Company*
Country*
Phone:
Are you looking to purchase a system in next 24 months?*
Marketing Permission
Leica Microsystems and DKSH (Vietnam) will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. We will not share or sell your personal information. You can unsubscribe anytime by clicking the unsubscribe link in the footer of our emails, or by replying to our emails and asking to be unsubscribed. For more information, please read our privacy policy.
Yes, I consent to receiving emails*
We use BigMarker as our webinar platform. By clicking Register, you acknowledge that the information you provide will be transferred to BigMarker processing in accordance with their Terms of Service and Privacy Policy.