WEBINAR DETALJER
 • Om
  Du kan laste ned presentasjonene her: https://klimastiftelsen.no/video-og-presentasjoner-fra-webinar-om-klimarisiko-i-agder/

  Både klimaendringene og mye av klimapolitikken er global, men konsekvensene av begge deler får vi lokalt – enten det er flom, jordras eller stormfloer som velter inn over kysten – eller behovet for ny bærekraftig verdiskaping og grønnere arbeidsplasser. Dette gjelder også Agder.

  Torsdag 15. oktober kl. 09 – 11 inviterer Kommunalbanken, Klimapartnere Agder og Norsk klimastiftelse til kunnskapsdeling og diskusjon om klimarisiko på det lokale planet. Arrangementet skal foregå som et webinar og er gratis.

  Mer om temaet: Norge har forpliktet seg til å kutte egne utslipp med 50 til 55 prosent innen 2030 – I det som kalles ikkekvotepliktig sektor - som transport, landbruk, bygg og avfallssektoren. For å få dette til vil folkevalgte organ lokalt, regionalt og nasjonalt – og på EU‐nivå – måtte fatte en rekke vedtak som legger føringer for oss som privatpersoner, virksomheter og kommunal sektor. Strengere klimakrav og ny teknologi kan føre til at investeringer blir utdaterte og må må byttes ut fortere enn planlagt. Det kan bli dyrt. Mange kommuner vil også merke at det kan koste mye når selve klimaet endres. Hvilke effekter vil klimaendringene få lokalt? Hvordan forebygge? Hvem skal betale?

  Kommunepolitikere, kommuneadministrasjon og lokalt næringsliv må holde seg orientert om denne utviklingen for å sørge for at investeringer og planer er i tråd med klimamålene og de klimaendringene som kan komme. På webinaret går vi gjennom de ulike klimarisikoene som er relevante for Agder. Det foreløpige programmet ser slik ut:

   Klimarisiko kort forklart. Innlegg v/ Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.
  • Status for klimaendringene. Nye resultat for havnivåstigningen. Innlegg v/ Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

  • Overgangsrisiko: Hva har utvikling i klimapolitikk og teknologi å si for kommunenes investeringer? Innlegg v/ Torunn Brånå, fagansvarlig grønn finans, KBN.

  • Ansvarsrisiko: Det offentliges ansvar for klimatilpasning fra et juridisk perspektiv. Innlegg v/ Eivind Junker, førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

  • Klimaendringer i andre land: Hvordan vil Norge bli påvirket? V/ Ane Hagen Kjørholt, seniorrådgiver Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, Miljødirektoratet.

  • Vi setter av god tid til spørsmål fra publikum.
 • Pris
  Gratis
 • Språk
  norsk
 • ÅPEN FOR
  Alle
 • Lyd over telefon tilgjengelig
  bare lytt
  Ikke tilgjengelig
PRESENTASJONSHOLDERE
ARRANGERT AV
DELTA (72)